delta

Ambulanseforbundet er en yrkesorganisasjon i Delta

Til Deltas hjemmesider

Ambulanseforbundet_web_fokusboks

Ambulanseansatt?

Bli medlem i Norges eneste yrkesorganisasjon for ansatte i prehospitale tjenester.

>> Bli medlem i Ambulanseforbundet

Ambulanseforbundet i Delta

Ambulanseforbundet organiserer ambulansearbeidere, paramedicutdannede og ambulansepersonell for øvrig, både i helseforetakene og i private virksomheter. Ambulanseforbundet er tilsluttet den partipolitisk uavhengige arbeidstakerorganisasjonen Delta og hovedorganisasjonen YS.

Nyheter

Bachelorstudenter ble kjent med Delta

18. mai 2016 Bachelorstudenter 110516

Ambulanseforbundet inviterte andre-års studentene på prehospitalt arbeid - paramedic til en bli-kjent-kveld med Delta. Studentene fikk svar på mange spørsmål - og pizza.

Krever bedre forsikringsdekning for ambulansepersonell

12. mai 2016 Lizzie Ruud Thorkildsen og Ola Yttre foto Hege Heløe

YS Spekter vil ha bedret forsikringsdekning og risikotillegg for ambulansepersonell. Årsaken er dokumentert økt risiko for ambulansepersonell.

Responstid må forskriftsfestes

18. mars 2016 DSC_2620

Delta og Ambulanseforbundet har gitt sitt høringssvar til NOU 2015:17 Først og fremst.

- Dette er en viktig høring hvor vi har vektlagt betydningen av at responstidene bør forskriftsfestes. Vi krever også at nye kompetansekrav til ambulansepersonellet bør følges opp i utdanningssystemet.

Ny og flott ambulansestasjon i Fredrikstad

2. mars 2016 Fredrik Westmark og Lars Gustavsen

De ansatte ved den nye ambulansestasjonen i Fredrikstad er glade for å ha fått større plass i et nytt og moderne bygg.
- Det er også en stor fordel at ambulansestasjonen er tilknyttet legevakt og helsehus, sier seksjonsleder Fredrik Westmark.

Frisk ambulansedebatt

25. februar 2016 Erik Kollerud Dagsnytt Atten NRK P2 og NRK2 250216

Det var temperatur i studio da responstiden for ambulanser ble debattert på NRK Dagsnytt Atten torsdag 25. februar. Bakgrunnen for debatten var at ambulansene ikke når de veiledende responstidene for akuttoppdrag.

Krever forskriftsfesting av nasjonale responstidskrav

25. februar 2016 Ola Yttre

Ambulanser kommer ikke frem i tide. Nå må de nasjonale responstidskravene forskriftsfestes, krever Ambulanseforbundet i Delta.

Ambulanseopprør i Hordaland

16. februar 2016 Robert Bergesen Skaar

Ambulansepersonell, leger og politikere reagerer kraftig på manglende ambulanseberedskap i deler av Hordaland. Deltas Robert Bergersen Skaar mener at kuttene er brutale. Nå sier leger at situasjonen er dramatisk.

På helsa løs i ambulansene

12. februar 2016 ambulanse 1, narvik, foto KK

20 ambulansearbeidere møtte torsdag opp for å diskutere de vanskelige arbeidsforholdene i Narvik-regionen.

Jobber for bedre diett for ambulansearbeidere

5. februar 2016 Arnt Steffensen og Ola Yttre foto Hege heløe

- Ambulansearbeidere er avhengig av regelmessige måltider for å bevare konsentrasjonen på lange turer. Det skal ikke være nødvendig å ta penger av egen lomme for å få et skikkelig måltid mat når en har lange kjøreturer.

Arbeidsgrupper ser på nye muligheter for ambulansepersonell

21. januar 2016 COLOURBOX15713604

Ambulanseforbundet i Delta har satt ned to arbeidsgrupper sammensatt av medlemmer fra hele landet.

I Ambulanseforbundet får du:

  • Innflytelse over lønns- og arbeidsvilkår
  • Yrkesfaglig utvikling
  • Lønnsomme medlemsfordeler
Mer om våre medlemsfordeler